Blog internetowy

wiele ciekawych wpisów

pieczątki słupsk

Pieczątki są tworzone w większości wypadków po to, aby przekazywać ważne wiadomości związane z prowadzoną działalnością firmową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe wykorzystywane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. Wielokrotnie umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji lub adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają na ogół nazwę i adres siedziby firmy, nieraz też NIP oraz REGON. Tu na pewno gadżety reklamowe koszalin są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, z reguły, wszystkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Inne wpisy:

Categories: Biznes

Comments are closed.