Blog internetowy

wiele ciekawych wpisów

Notariusz Katowice

Kancelaria AdwokackaZawód notariusza słusznie uznawany jest za jeden z najbardziej godnych zaufania oraz cieszących się prestiżem. Z uwagi na ogromną wagę aktów, którymi się opiekuje, nad przedstawicielami tego zawodu wisi wiele zobowiązań, są oni również poddawani wielu kontrolom – bezpośredni nadzór nad ich pracą wykonuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Z pewnością notariusz katowice najczęściej kojarzony jest przede wszystkim z wpisami do ksiąg wieczystych, dlatego też każdy nabywający bądź też sprzedający nieruchomość musi odwiedzić jego kancelarię – takiego wpisu może wszak dokonać jedynie notariusz. Oprócz tego, mnóstwo pozostałych aktów moc ustawową ma jedynie wtedy, gdy widnieje na nich stempel rejenta – chodzi w w tej chwili między innymi o testamenty, ugody między partnerami w interesach oraz małżonkami – również te w których mowa o podziału zgromadzonego wspólnie majątku. Notariusz sprawuje też opiekę nad wszystkimi sygnatariuszami połączonymi papierami wartościowymi, takimi jak weksle oraz umowy – dba o to, by ich dobro było zapewnione w takim samym stopniu.

Categories: Usługi

Comments are closed.